"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 19 + 20           Năm 2016 Ngày 08 tháng 4 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-03-2016 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND về việc quy định danh mục nghề và mức chi phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
16-03-2016 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND thành lập Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Bảo vệ thực vật và Phòng Trồng trọt thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 07
16-03-2016 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Thú y và Phòng Chăn nuôi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 13
22-03-2016 Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND thành lập Chi cục Thủy sản trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản và Chi cục Nuôi trồng thủy sản. 22
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-03-2016 Quyết định số 1064/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án xây dựng xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu thành xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2015-2020. 28
04-04-2016 Quyết định số 1408/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020, tính đến 2030. 62
19-02-2016 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 81
23-03-2016 Thông báo số 162/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 3 năm 2016. 84
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
09-03-2016 Quyết định số 878/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2011 - 2016. 93
09-03-2016 Quyết định số 879/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2011 - 2016. 94
18-03-2016 Quyết định số 1098/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức. 95
18-03-2016 Quyết định số 1116/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức. 96
24-03-2016 Quyết định số 1186/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức. 97
04-04-2016 Quyết định số 1426/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc nhiệm kỳ 2011 - 2016. 98
05-04-2016 Quyết định số 1428/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc nhiệm kỳ 2011 - 2016. 99
50,992,784 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner