"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 23 + 24           Năm 2016 Ngày 25 tháng 5 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-05-2016 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
11-05-2016 Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe mô tô, xe máy, xe máy điện và tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 14
13-05-2016 Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 32
16-05-2016 Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2016 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 35
17-05-2016 Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 36
17-05-2016 Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Nghệ An. 54
17-05-2016 Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An. 59
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-04-2016 Quyết định số 1852/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Phòng chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020. 64
11-05-2016 Quyết định số 2090/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 74
13-05-2016 Quyết định số 2113/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tương Dương đến năm 2020. 80
18-05-2016 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xét tốt nghiệp, thi THPT Quốc gia và tuyển sinh năm 2016 trong ngành giáo dục và đào tạo Nghệ An. 99
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
17-05-2016 Quyết định số 2162/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2011 - 2016. 101
50,992,745 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner