"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 25 + 26           Năm 2016 Ngày 10 tháng 6 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-05-2016 Quyết định số 2211/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020. 03
23-05-2016 Quyết định số 2277/QĐ-UBND ban hành Đề án Đẩy mạnh Cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020. 11
25-05-2016 Quyết định số 2322/QĐ-UBND về việc thực hiện chi trả chế độ chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng thông qua tổ chức dịch vụ chi trả tại tỉnh Nghệ An. 31
27-05-2016 Quyết định số 2384/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nghi Lộc đến năm 2020. 36
31-05-2016 Quyết định số 2437/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020. 61
01-06-2016 Quyết định số 2490/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "tăng cường bảo đảm an toàn giao thông nông thôn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An". 68
01-06-2016 Quyết định số 2492/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Nghệ An. 89
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
05-05-2016 Quyết định số 1936/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ nhiệm kỳ 2011 - 2016. 102
05-05-2016 Quyết định số 1938/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ nhiệm kỳ 2011 - 2016. 103
50,993,024 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner