"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 27 + 28           Năm 2016 Ngày 01 tháng 7 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-05-2016 Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND về việc điều chỉnh quy định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
02-06-2016 Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An. 05
11-06-2016 Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND về việc phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 14
14-06-2016 Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe mô tô, xe máy, xe máy điện và tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 27
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-06-2016 Quyết định số 2491/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Cai nghiện và Quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020. 39
22-06-2016 Quyết định số 2874/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quỳ Châu đến năm 2020. 48
27-06-2016 Quyết định số 3004/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An giai đoạn đến năm 2030. 72
24-06-2016 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017. 87
24-06-2016 Thông báo số 359/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2016. 102
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
11-06-2016 Quyết định số 2682/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại cán bộ, công chức. 112
11-06-2016 Quyết định số 2686/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại cán bộ, công chức. 113
11-06-2016 Quyết định số 2688/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại cán bộ, công chức. 114
50,992,710 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner