"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 31 + 32           Năm 2016 Ngày 19 tháng 8 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-07-2016 Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe mô tô, xe máy, xe máy điện và tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-07-2016 Quyết định số 3447/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Con Cuông - tỉnh Nghệ An đến năm 2035. 20
20-07-2016 Quyết định số 3506/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Nghệ An. 34
25-07-2016 Quyết định số 3577/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên thiếu niên, nhi đồng" trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016 - 2020. 40
05-08-2016 Quyết định số 3772/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chuyển đổi cơ câu cây trồng trên đất trồng lúa tinh Nghệ An đến năm 2020. 48
05-08-2016 Quyết định số 3773/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển cây ăn quả có múi tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 56
17-08-2016 Quyết định số 3953/QĐ-UBND ban hành Đề án Phát triển hạ tầng giao thông hoàn chỉnh, hình thành mạng lưới giao thông kết nối các vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020. 66
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
02-08-2016 Quyết định số 3716/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại cán bộ, công chức. 88
02-08-2016 Quyết định số 3718/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức. 89
02-08-2016 Quyết định số 3725/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại cán bộ, công chức. 90
02-08-2016 Quyết định số 3726/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại cán bộ, công chức. 91
50,993,183 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner