"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 33 + 34           Năm 2016 Ngày 12 tháng 9 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-08-2016 Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
30-08-2016 Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND về tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 15
30-08-2016 Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 17
31-08-2016 Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020. 26
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-08-2016 Quyết định số 4052/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020. 29
26-08-2016 Quyết định số 4139/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Huy động nguồn lực giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020". 37
01-09-2016 Quyết định số 4240/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Phát triển hạ tầng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020. 43
07-09-2016 Quyết định số 4331/QĐ-UBND v/v Phê duyệt Đề án cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016 - 2020. 57
29-08-2016 Thông báo số 524/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8 năm 2016. 96
50,993,153 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner