"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 01 + 02           Năm 2017 Ngày 04 tháng 01 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-12-2016 Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí cho bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 thuộc các vùng sâu, vùng xa, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn của tỉnh Nghệ An. 03
06-12-2016 Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 07
07-12-2016 Quyết định số 71/2016/QĐ-UBND về việc quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 14
08-12-2016 Quyết định số 72/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình tổ chức, quản lý, khai thác, kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 17
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-12-2016 Quyết định số 6234/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Xúc tiến thương mại tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 - 2020. 36
16-12-2016 Quyết định số 6407/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020. 49
26-12-2016 Quyết định số 6642/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch Thủy lợi tiểu vùng kênh nhà Lê đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030. 64
28-12-2016 Quyết định số 6734/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2017. 75
12-12-2016 Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Xuân 2017. 86
16-12-2016 Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc tổ chức Tết trồng cây Xuân Đinh Dậu năm 2017. 89
28-12-2016 Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn, an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. 91
01-12-2016 Thông báo số 722/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2016. 97
49,867,216 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner