"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 19 + 20           Năm 2017 Ngày 25 tháng 5 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-04-2017 Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về đầu mối chủ trì, cơ chế phân công phối hợp và điều kiện đảm bảo cho công tác rà soát, hệ thống văn bản QLPL trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
19-04-2017 Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND về việc phân cấp cấp giấy phép kinh doanh Karaoke trên địa bàn thành phố Vinh. 09
17-05-2017 Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND hủy bỏ Quyết định số 60/2012/QĐ.UBND ngày 22/8/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 12
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-03-2017 Quyết định số 973/QĐ-UBND ban hành quy chế làm việc của Ban Công tác người cao tuổi tỉnh Nghệ An. 13
23-03-2017 Quyết định số 1166/QĐ-UBND về việc ban hành các nội dung, tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới của tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2017-2020. 22
03-04-2017 Quyết định số 1343/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm giống Chăn nuôi tỉnh Nghệ An. 26
09-05-2017 Quyết định số 1856/QĐ-UBND ban hành Quy định thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 29
17-05-2017 Quyết định số 2051/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 44
24-05-2017 Quyết định số 2171/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2020. 50
11-04-2017 Chỉ thị số 5/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2017. 56
05-05-2017 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý vận chuyển, giết mổ động vật đảm bảo an toàn thực phẩm. 61
08-05-2017 Chỉ thị số 07/CT-UBND về tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia và thi tuyển sinh Trung học phổ thông năm 2017. 65
25-04-2017 Thông báo số 225/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4 năm 2017. 69
25-05-2017 Thông báo số 290/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5 năm 2017. 76
49,867,657 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner