"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 23 + 24           Năm 2017 Ngày 20 tháng 7 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-06-2017 Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trong Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An cho Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. 03
30-06-2017 Quyết định số 51/207/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 96/2004/QĐ-UB ngày 13/9/2004 và Quyết định số 69/2013/QĐ-UBND ngày 28/12/2013của UBND tỉnh Nghệ An. 07
03-07-2017 Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 19 Quyết định do UBND tỉnh Nghệ An ban hành về phí và lệ phí. 09
07-07-2017 Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các đơn vị giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 16
17-07-2017 Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Nghệ An. 26
05-07-2017 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý khai thác thủy sản, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản trên biển. 33
12-07-2017 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. 36
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-06-2017 Quyết định số 2656/QĐ-BCĐPTDL ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Nghệ An. 54
30-06-2017 Quyết định số 2883/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển đồng bộ hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2020. 64
03-07-2017 Quyết định số 2937/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Trồng cây Quế Quỳ tại huyện Quế Phong giai đoạn 2017 - 2020. 85
18-07-2017 Quyết định số 3175/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2017 - 2020. 91
49,867,557 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner