"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 29 + 30           Năm 2017 Ngày 20 tháng 9 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-08-2017 Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ban hành danh mục nghề đào tạo, mức chi phí đào tạo cho từng nghề, mức hỗ trợ cụ thể đối với từng đối tượng tham gia học chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-07-2017 Quyết định số 3356/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của MobiFone trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. 10
26-07-2017 Quyết định số 3373/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ lĩnh vực thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 - 2020. 21
21-08-2017 Quyết định số 3819/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch Giám sát dịch bệnh trên tôm nuôi phục vụ xuất khẩu giai đoạn 2017 -2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 35
22-08-2017 Quyết định số 3829/QĐ-UBND phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2025. 47
31-08-2017 Quyết định số 4023/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch quần thể sản xuất nông nghiệp - thảo dược công nghệ cao Bù Khạng, xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. 52
01-09-2017 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường tiết kiệm điện. 56
19-09-2017 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 61
25-08-2017 Thông báo số 509/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8 năm 2017. 68
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
12-09-2017 Quyết định số 4077/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. 76
25-08-2017 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo Năm học 2017 - 2018. 90
49,867,615 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner