"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 07 + 08           Năm 2018 Ngày 10 tháng 01 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-12-2017 Quyết định số 75/2017/QĐ-UBND bãi bỏ nội dung"có đơn thư, khiếu nại tố cáo trong thời gian xem xét chờ xử lý" tại điểm d khoản 3 Điều 3 Quyết định số 64/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh. 03
26-12-2017 Quyết định số 76/2017/QĐ-UBND ban hành giá xây dựng mới của nhà, công trình làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 04
26-12-2017 Quyết định số 77/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 33
26-12-2017 Quyết định số 78/2017/QĐ-UBND ban hành cơ chế giao và điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2018. 39
26-12-2017 Quyết định số 80/2017/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 45
29-12-2017 Quyết định số 81/2017/QĐ-UBND về việc ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất, giá đất cụ thể để giao đất tái định cư và giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá QSD đất ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 48
02-01-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 51
02-01-2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND về việc quy định cơ quan xác định, phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An và ủy quyền quyết định tăng hệ số điều chỉnh giá đất trong xác định giá khởi điểm. 54
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-12-2017 Quyết định số 6026/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao ứng dụng công nghệ cao vào phát triển sản xuất nông nghiệp tại các huyện: Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Anh Sơn, Con Cuông, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn và thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2018". 57
03-01-2018 Quyết định số 11/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển làng nghề và làng có nghề trên địa bàn miền Tây Nghệ An đến 2020. 75
08-01-2018 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tổ chức Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất năm 2018, chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng trái pháp luật. 88
27-12-2017 Thông báo số 801/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 12 năm 2017. 90
50,976,276 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner