"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 11 + 12           Năm 2018 Ngày 01 tháng 3 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-12-2017 Quyết định số 79/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định cơ chế quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2018. 03
31-01-2018 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định tạm thời khen thưởng, xử lý trách nhiệm, kỷ luật trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, giải tỏa lấn chiếm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 48
05-02-2018 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế gửi, nhận, quản lý, lưu trữ văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 56
07-02-2018 Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Chỉ thị số 59/2001/CT-UB ngày 07/12/2001 của UBND tỉnh về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 69
09-02-2018 Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 06/2013/QĐ.UBND.VX phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo Nghệ An giai đoạn 2012-2020. 70
13-02-2018 Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An quy định một số chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 77
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-02-2018 Quyết định số 538/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Quảng bá, xúc tiến các sản phẩm nông - lâm nghiệp, thủ công nghiệp đặc trưng bản địa, các Sản phẩm đặc sắc của Khu DTSQ miền Tây Nghệ An gắn với phát triển kinh tế du lịch, giai đoạn 2018 - 2020. 82
13-02-2018 Quyết định số 654/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu mây tre trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025 và Kế hoạch phát triển ngành mây tre tỉnh Nghệ An đến năm 2025. 89
26-02-2018 Thông báo số 113/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 2 năm 2018. 101
50,971,266 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner