"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 17 + 18           Năm 2018 Ngày 05 tháng 7 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-05-2018 Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra và xử lý sau kiểm tra các dự án đầu tư trực tiếp có sử dụng đất triển khai chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
25-05-2018 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 và Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 25/2/2016 của UBND tỉnh Nghệ An. 27
14-06-2018 Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại đối với công tác Thanh tra; Tiếp dân; giải quyết Khiếu nại, Tố cáo, Kiến nghị, Phản ánh, Tranh chấp đất đai và Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 28
22-06-2018 Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 43
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-06-2018 Quyết định số 2355/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch thực hiện “Đề án tăng cường kiểm soátkê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020” theo Quyết định số 4041/QĐ-BYT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 55
12-06-2018 Quyết định số 2362/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Triển khai mô hình điểm tăng cường năng lực y tế cơ sở tại 6 Trạm Y tế xã huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 - 2020". 63
15-06-2018 Quyết định số 2424/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch "Tăng cường giáo dục kỹ năng sống trong các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện". 79
29-06-2018 Thông báo số 420/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2018. 90
50,971,416 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner