"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 03 + 04           Năm 2020 Ngày 06 tháng 01 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
12-12-2019 Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. 04
12-12-2019 Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND về việc thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ Angiai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. 16
12-12-2019 Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND về việc đặt tên đường trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. 19
12-12-2019 Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. 26
12-12-2019 Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 30
12-12-2019 Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 298/2009/NQ-HĐND ngày 23/12/2009 của HĐND tỉnh về một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức là người miền xuôi lên công tác tại vùng cao. 35
12-12-2019 Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND về một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 37
12-12-2019 Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND về định mức hỗ trợ kinh phí để thuê khoán người nấu ăn phục vụ bán trú tại các trường mầm non công lập thuộc xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 41
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
12-12-2019 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 43
12-12-2019 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 78
12-12-2019 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 98
12-12-2019 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND phê duyệt tổng số người làm việc, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội năm 2020. 101
12-12-2019 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2020. 103
12-12-2019 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND phê chuẩn điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương; phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2018. 108
12-12-2019 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020. 114
12-12-2019 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị mới tại phường Đông Vĩnh và phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 138
12-12-2019 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng dịch vụ nghề cá tại Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. 140
12-12-2019 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về việc sáp nhập, đổi tên xóm, khối, bản ở các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Tương Dương, Diễn Châu, Hưng Nguyên, Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa. 142
12-12-2019 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 153
12-12-2019 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020. 161
12-12-2019 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 164
50,949,924 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner