"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 09 + 10           Năm 2020 Ngày 20 tháng 3 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-01-2020 Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Thủy sản do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành. 03
21-01-2020 Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 05
02-03-2020 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 06
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-01-2020 Quyết định số 116/QĐ-UBND ban hành nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2020. 13
21-01-2020 Quyết định số 234/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 57
27-02-2020 Quyết định số 550/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án "Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức làm công tác dân số giai đoạn 2020 - 2025". 70
18-03-2020 Quyết định số 798/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020. 85
21-01-2020 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước và thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020. 99
10-02-2020 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020. 106
18-03-2020 Chỉ thị số 6/CT-UBND về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 111
50,949,298 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner