"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 15           Năm 2020 Ngày 16 tháng 7 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-06-2020 Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
11-06-2020 Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 78/2004/QĐ-UBND ngày 29/07/2004 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Ban hành Quy định xây dựng và tổ chức hoạt động trạm cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 05
03-07-2020 Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định về Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập, thay đổi trụ sở Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 06
03-07-2020 Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An. 15
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-07-2020 Quyết định số 2152/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Nghệ An. 21
13-07-2020 Quyết định số 2286/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án: Thực trạng rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đề xuất các giải pháp quản lý, thực hiện nhằm giải quyết ô nhiễm và bảo vệ môi trường. 32
26-06-2020 Chỉ thị số 16/CT-UBND tăng cường công tác phòng, chống thiên tai năm 2020. 36
16-07-2020 Chỉ thị số 18/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT - năm 2020. 40
19-06-2020 Thông báo số 319/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp chuyên đề UBND tỉnh tháng 6 năm 2020. 45
02-07-2020 Thông báo số 358/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2020. 49
50,949,818 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner