Tổng tập Công báo
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2018

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 05-01
8 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 07-01
19 văn bản
 
Số 05 + 06  ngày 08-01
1 văn bản
 
Số 07 + 08  ngày 10-01
12 văn bản
 
Số 09 + 10  ngày 01-02
9 văn bản
 
 

Văn bản đã đăng Công báo

49 văn bản gồm 27 văn bản quy phạm pháp luật và 22 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2018
40 văn bản
 
Tháng 02-2018
9 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
28 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
21 văn bản
 
 
 
44,295,199 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner