Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 39 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-12-2021 Nghị quyết số 70/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thành lập Đoàn giám sát chuyền đề của Hội đồng nhân dân tỉnh “Về các dự án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh Nghệ An”. 
09-12-2021 Nghị quyết số 69/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm 2015 đến năm 2020”. 
09-12-2021 Nghị quyết số 68/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
09-12-2021 Nghị quyết số 67/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
09-12-2021 Nghị quyết số 66/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh giao biên chế công chức và thống nhất tổng số lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2022. 
09-12-2021 Nghị quyết số 65/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022. 
09-12-2021 Nghị quyết số 64/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021. 
09-12-2021 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2020. 
09-12-2021 Nghị quyết số 62/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019 tại Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An. 
09-12-2021 Nghị quyết số 61/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021. 
09-12-2021 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
09-12-2021 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
09-12-2021 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
09-12-2021 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án. 
09-12-2021 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2022. 
09-12-2021 Nghị quyết số 55/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn Ngân sách địa phương. 
09-12-2021 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 
09-12-2021 Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
09-12-2021 Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
09-12-2021 Nghị quyết số 32/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế hỗ trợ một phần học phí năm học 2021-2022 cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
56,310,653 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner