Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2006

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01  ngày 01-9
7 văn bản
 
Số 02  ngày 01-9
9 văn bản
 
Số 03  ngày 01-10
8 văn bản
 
Số 04  ngày 01-11
17 văn bản
 
Số 05  ngày 01-12
8 văn bản
 
Số 06  ngày 01-12
12 văn bản
 
 

Văn bản đã đăng Công báo

61 văn bản gồm 49 văn bản quy phạm pháp luật và 12 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 9-2006
16 văn bản
 
Tháng 10-2006
8 văn bản
 
Tháng 11-2006
17 văn bản
 
Tháng 12-2006
20 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Ủy ban nhân dân tỉnh
61 văn bản
 
 
 
51,025,507 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner