Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01  ngày 01-01
21 văn bản
 
Số 02  ngày 01-01
6 văn bản
 
Số 03  ngày 10-01
30 văn bản
 
Số 04  ngày 01-02
17 văn bản
 
Số 05  ngày 01-3
13 văn bản
 
Số 06  ngày 01-4
6 văn bản
 
Số 07  ngày 01-4
16 văn bản
 
Số 08  ngày 02-5
15 văn bản
 
Số 09  ngày 25-5
15 văn bản
 
Số 10  ngày 15-6
9 văn bản
 
Số 11  ngày 15-7
14 văn bản
 
Số 12  ngày 06-8
12 văn bản
 
Số 13  ngày 20-8
23 văn bản
 
Số 14  ngày 20-8
10 văn bản
 
Số 15  ngày 05-9
7 văn bản
 
Số 16  ngày 11-9
9 văn bản
 
Số 17  ngày 01-10
12 văn bản
 
Số 18  ngày 10-10
14 văn bản
 
Số 19  ngày 25-10
15 văn bản
 
Số 20  ngày 15-11
12 văn bản
 
Số 21  ngày 27-11
8 văn bản
 
Số 22  ngày 12-12
14 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

298 văn bản gồm 213 văn bản quy phạm pháp luật và 85 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2007
57 văn bản
 
Tháng 02-2007
17 văn bản
 
Tháng 3-2007
13 văn bản
 
Tháng 4-2007
22 văn bản
 
Tháng 5-2007
30 văn bản
 
Tháng 6-2007
9 văn bản
 
Tháng 7-2007
14 văn bản
 
Tháng 8-2007
45 văn bản
 
Tháng 9-2007
16 văn bản
 
Tháng 10-2007
41 văn bản
 
Tháng 11-2007
20 văn bản
 
Tháng 12-2007
14 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
45 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
215 văn bản
 
CTUBND
38 văn bản
 
 
 
51,025,462 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner