Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01  ngày 04-01
18 văn bản
 
Số 02  ngày 14-01
6 văn bản
 
Số 03  ngày 22-01
13 văn bản
 
Số 04  ngày 28-01
9 văn bản
 
Số 05  ngày 04-3
25 văn bản
 
Số 06  ngày 20-3
11 văn bản
 
Số 07  ngày 10-4
13 văn bản
 
Số 08  ngày 15-5
41 văn bản
 
Số 09  ngày 20-6
11 văn bản
 
Số 10  ngày 30-7
26 văn bản
 
Số 11  ngày 20-8
22 văn bản
 
Số 12  ngày 01-9
11 văn bản
 
Số 13  ngày 01-10
11 văn bản
 
Số 14  ngày 15-10
13 văn bản
 
Số 15  ngày 12-11
9 văn bản
 
Số 16  ngày 10-12
15 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

254 văn bản gồm 127 văn bản quy phạm pháp luật và 127 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2008
46 văn bản
 
Tháng 3-2008
36 văn bản
 
Tháng 4-2008
13 văn bản
 
Tháng 5-2008
41 văn bản
 
Tháng 6-2008
11 văn bản
 
Tháng 7-2008
26 văn bản
 
Tháng 8-2008
22 văn bản
 
Tháng 9-2008
11 văn bản
 
Tháng 10-2008
24 văn bản
 
Tháng 11-2008
9 văn bản
 
Tháng 12-2008
15 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
33 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
186 văn bản
 
CTUBND
35 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Công nghiệp
1 văn bản
 
 
 
51,025,419 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner