Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2009

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01  ngày 02-01
12 văn bản
 
Số 02  ngày 02-01
20 văn bản
 
Số 03  ngày 15-01
9 văn bản
 
Số 04  ngày 05-02
22 văn bản
 
Số 05  ngày 15-02
1 văn bản
 
Số 06  ngày 20-02
11 văn bản
 
Số 07  ngày 16-3
29 văn bản
 
Số 08  ngày 26-3
15 văn bản
 
Số 09  ngày 15-4
15 văn bản
 
Số 10  ngày 15-5
17 văn bản
 
Số 11  ngày 10-6
12 văn bản
 
Số 12  ngày 01-7
12 văn bản
 
Số 13  ngày 06-7
6 văn bản
 
Số 14 + 15  ngày 01-8
11 văn bản
 
Số 16 + 17  ngày 10-8
23 văn bản
 
Số 18 + 19  ngày 01-9
16 văn bản
 
Số 20 + 21  ngày 01-10
18 văn bản
 
Số 22 + 23  ngày 20-10
1 văn bản
 
Số 24 + 25  ngày 01-11
11 văn bản
 
Số 26 + 27  ngày 10-11
10 văn bản
 
Số 28 + 29  ngày 25-11
10 văn bản
 
Số 30 + 31  ngày 04-12
10 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

291 văn bản gồm 176 văn bản quy phạm pháp luật và 115 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2009
41 văn bản
 
Tháng 02-2009
34 văn bản
 
Tháng 3-2009
44 văn bản
 
Tháng 4-2009
15 văn bản
 
Tháng 5-2009
17 văn bản
 
Tháng 6-2009
12 văn bản
 
Tháng 7-2009
18 văn bản
 
Tháng 8-2009
34 văn bản
 
Tháng 9-2009
16 văn bản
 
Tháng 10-2009
19 văn bản
 
Tháng 11-2009
31 văn bản
 
Tháng 12-2009
10 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
46 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
222 văn bản
 
CTUBND
22 văn bản
 
Văn phòng UBND tỉnh
1 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Công nghiệp
3 văn bản
 
 
 
51,025,386 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner