Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2010

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 04-01
10 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 11-01
12 văn bản
 
Số 05 + 06  ngày 15-01
1 văn bản
 
Số 07 + 08  ngày 15-01
28 văn bản
 
Số 09 + 10  ngày 01-02
21 văn bản
 
Số 11 + 12  ngày 01-02
11 văn bản
 
Số 13 + 14  ngày 05-02
7 văn bản
 
Số 15  ngày 01-3
11 văn bản
 
Số 16 + 17  ngày 01-4
11 văn bản
 
Số 18 + 19  ngày 15-4
13 văn bản
 
Số 20 + 21  ngày 10-5
12 văn bản
 
Số 22 + 23  ngày 01-6
20 văn bản
 
Số 24 + 25  ngày 01-7
14 văn bản
 
Số 26 + 27  ngày 02-7
1 văn bản
 
Số 28 + 29  ngày 30-7
16 văn bản
 
Số 30 + 31  ngày 02-8
25 văn bản
 
Số 32 + 33  ngày 15-8
23 văn bản
 
Số 34 + 35  ngày 01-9
8 văn bản
 
Số 36 + 37  ngày 15-9
14 văn bản
 
Số 38 + 39  ngày 08-10
20 văn bản
 
Số 40 + 41  ngày 01-11
15 văn bản
 
Số 42 + 43  ngày 01-11
1 văn bản
 
Số 44 + 45  ngày 19-11
8 văn bản
 
Số 46 + 47  ngày 06-12
18 văn bản
 
Số 48 + 49  ngày 08-12
4 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

324 văn bản gồm 198 văn bản quy phạm pháp luật và 126 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2010
51 văn bản
 
Tháng 02-2010
39 văn bản
 
Tháng 3-2010
11 văn bản
 
Tháng 4-2010
24 văn bản
 
Tháng 5-2010
12 văn bản
 
Tháng 6-2010
20 văn bản
 
Tháng 7-2010
31 văn bản
 
Tháng 8-2010
48 văn bản
 
Tháng 9-2010
22 văn bản
 
Tháng 10-2010
20 văn bản
 
Tháng 11-2010
24 văn bản
 
Tháng 12-2010
22 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
48 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
235 văn bản
 
CTUBND
41 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Công nghiệp
2 văn bản
 
 
 
51,025,465 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner