Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2011

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 04-01
20 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 04-01
14 văn bản
 
Số 05 + 06  ngày 10-01
8 văn bản
 
Số 07 + 08  ngày 20-01
22 văn bản
 
Số 09 + 10  ngày 15-02
1 văn bản
 
Số 11 + 12  ngày 15-02
12 văn bản
 
Số 13 + 14  ngày 03-3
17 văn bản
 
Số 15 + 16  ngày 23-3
15 văn bản
 
Số 17 + 18  ngày 18-4
18 văn bản
 
Số 19 + 20  ngày 23-5
16 văn bản
 
Số 21 + 22  ngày 20-6
13 văn bản
 
Số 23 + 24  ngày 25-6
1 văn bản
 
Số 25 + 26  ngày 01-7
24 văn bản
 
Số 27 + 28  ngày 15-7
23 văn bản
 
Số 29 + 30  ngày 01-8
15 văn bản
 
Số 31 + 32  ngày 16-8
18 văn bản
 
Số 33 + 34  ngày 22-8
6 văn bản
 
Số 35 + 36  ngày 15-9
13 văn bản
 
Số 37 + 38  ngày 03-10
8 văn bản
 
Số 39 + 40  ngày 20-10
14 văn bản
 
Số 41 + 42  ngày 01-11
9 văn bản
 
Số 43 + 44  ngày 10-11
11 văn bản
 
Số 45 + 46  ngày 21-11
1 văn bản
 
Số 47 + 48  ngày 01-12
10 văn bản
 
Số 49 + 50  ngày 20-12
10 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

319 văn bản gồm 149 văn bản quy phạm pháp luật và 170 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2011
64 văn bản
 
Tháng 02-2011
13 văn bản
 
Tháng 3-2011
32 văn bản
 
Tháng 4-2011
18 văn bản
 
Tháng 5-2011
16 văn bản
 
Tháng 6-2011
14 văn bản
 
Tháng 7-2011
47 văn bản
 
Tháng 8-2011
39 văn bản
 
Tháng 9-2011
13 văn bản
 
Tháng 10-2011
22 văn bản
 
Tháng 11-2011
21 văn bản
 
Tháng 12-2011
20 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
49 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
221 văn bản
 
CTUBND
49 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Công nghiệp
4 văn bản
 
Văn hóa - Thể thao - Du lịch
1 văn bản
 
 
 
51,025,423 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner