Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2012

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 02-01
5 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 02-01
16 văn bản
 
Số 05 + 06  ngày 10-01
24 văn bản
 
Số 07 + 08  ngày 10-01
7 văn bản
 
Số 09 + 10  ngày 20-01
9 văn bản
 
Số 11 + 12  ngày 01-02
13 văn bản
 
Số 13 + 14  ngày 17-02
11 văn bản
 
Số 15 + 16  ngày 05-3
12 văn bản
 
Số 17 + 18  ngày 20-3
10 văn bản
 
Số 19 + 20  ngày 20-3
1 văn bản
 
Số 21 + 22  ngày 05-4
12 văn bản
 
Số 23  ngày 05-5
19 văn bản
 
Số 24 + 25  ngày 01-6
15 văn bản
 
Số 26 + 27  ngày 18-6
10 văn bản
 
Số 28 + 29  ngày 05-7
6 văn bản
 
Số 30 + 31  ngày 20-7
6 văn bản
 
Số 32 + 33  ngày 01-8
11 văn bản
 
Số 34 + 35  ngày 05-8
12 văn bản
 
Số 36 + 37  ngày 01-9
15 văn bản
 
Số 38 + 39  ngày 20-9
22 văn bản
 
Số 40 + 41  ngày 08-10
3 văn bản
 
Số 42 + 43  ngày 22-10
19 văn bản
 
Số 44 + 45  ngày 20-11
14 văn bản
 
Số 46 + 47  ngày 12-12
9 văn bản
 
Số 48 + 49  ngày 20-12
5 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

286 văn bản gồm 159 văn bản quy phạm pháp luật và 127 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2012
61 văn bản
 
Tháng 02-2012
24 văn bản
 
Tháng 3-2012
23 văn bản
 
Tháng 4-2012
12 văn bản
 
Tháng 5-2012
19 văn bản
 
Tháng 6-2012
25 văn bản
 
Tháng 7-2012
12 văn bản
 
Tháng 8-2012
23 văn bản
 
Tháng 9-2012
37 văn bản
 
Tháng 10-2012
22 văn bản
 
Tháng 11-2012
14 văn bản
 
Tháng 12-2012
14 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
35 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
230 văn bản
 
CTUBND
21 văn bản
 
 
 
51,025,389 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner