Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2015

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 04-01
10 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 04-01
10 văn bản
 
Số 05 + 06  ngày 05-01
2 văn bản
 
Số 07 + 08  ngày 09-01
6 văn bản
 
Số 09 + 10  ngày 10-01
4 văn bản
 
Số 11 + 12  ngày 20-01
8 văn bản
 
Số 13 + 14  ngày 01-02
11 văn bản
 
Số 15 + 16  ngày 05-02
22 văn bản
 
Số 17 + 18  ngày 10-02
7 văn bản
 
Số 19 + 20  ngày 05-3
12 văn bản
 
Số 21 + 22  ngày 01-4
14 văn bản
 
Số 23 + 24  ngày 06-5
16 văn bản
 
Số 25 + 26  ngày 10-7
13 văn bản
 
Số 27 + 28  ngày 01-8
1 văn bản
 
Số 29 + 30  ngày 02-8
9 văn bản
 
Số 31 + 32  ngày 04-8
12 văn bản
 
Số 33 + 34  ngày 01-9
17 văn bản
 
Số 35 + 36  ngày 15-9
1 văn bản
 
Số 37 + 38  ngày 22-9
25 văn bản
 
Số 39 + 40  ngày 15-10
12 văn bản
 
Số 41 + 42  ngày 25-10
10 văn bản
 
Số 43 + 44  ngày 05-11
6 văn bản
 
Số 45 + 46  ngày 10-11
1 văn bản
 
Số 47 + 48  ngày 26-11
9 văn bản
 
Số 49 + 50  ngày 18-12
11 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

249 văn bản gồm 155 văn bản quy phạm pháp luật và 94 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2015
40 văn bản
 
Tháng 02-2015
40 văn bản
 
Tháng 3-2015
12 văn bản
 
Tháng 4-2015
14 văn bản
 
Tháng 5-2015
16 văn bản
 
Tháng 7-2015
13 văn bản
 
Tháng 8-2015
22 văn bản
 
Tháng 9-2015
43 văn bản
 
Tháng 10-2015
22 văn bản
 
Tháng 11-2015
16 văn bản
 
Tháng 12-2015
11 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
40 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
176 văn bản
 
CTUBND
33 văn bản
 
 
 
51,026,065 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner