Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2017

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 04-01
12 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 05-01
9 văn bản
 
Số 05 + 06  ngày 06-01
12 văn bản
 
Số 07 + 08  ngày 09-01
13 văn bản
 
Số 09 + 10  ngày 16-01
9 văn bản
 
Số 11 + 12  ngày 10-02
14 văn bản
 
Số 13 + 14  ngày 01-3
10 văn bản
 
Số 15 + 16  ngày 20-3
12 văn bản
 
Số 17 + 18  ngày 07-4
26 văn bản
 
Số 19 + 20  ngày 25-5
14 văn bản
 
Số 21 + 22  ngày 15-6
11 văn bản
 
Số 23 + 24  ngày 20-7
11 văn bản
 
Số 25 + 26  ngày 10-8
22 văn bản
 
Số 27 + 28  ngày 15-8
1 văn bản
 
Số 29 + 30  ngày 20-9
11 văn bản
 
Số 31 + 32  ngày 20-10
1 văn bản
 
Số 33 + 34  ngày 23-10
10 văn bản
 
Số 35 + 36  ngày 22-11
11 văn bản
 
Số 37 + 38  ngày 06-12
6 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

215 văn bản gồm 108 văn bản quy phạm pháp luật và 107 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2017
55 văn bản
 
Tháng 02-2017
14 văn bản
 
Tháng 3-2017
22 văn bản
 
Tháng 4-2017
26 văn bản
 
Tháng 5-2017
14 văn bản
 
Tháng 6-2017
11 văn bản
 
Tháng 7-2017
11 văn bản
 
Tháng 8-2017
23 văn bản
 
Tháng 9-2017
11 văn bản
 
Tháng 10-2017
11 văn bản
 
Tháng 11-2017
11 văn bản
 
Tháng 12-2017
6 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
56 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
157 văn bản
 
CTUBND
2 văn bản
 
 
 
51,025,851 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner