Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 06 xuất bản ngày 01-04-2007: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2006 Quyết định số 5112/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2007 của UBND tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 20)
02-03-2007 Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức. (từ trang 21 đến trang 36)
15-03-2007 Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai dự toán ngân sách năm 2007. (từ trang 37 đến trang 73)
15-03-2007 Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy định quản lý đối với tôm he chân trắng. (từ trang 74 đến trang 77)
05-03-2007 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh hoạt động và tăng cường quản lý công tác xổ số kiến thiết trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 78 đến trang 80)
13-03-2007 Chỉ thị số 10/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 81 đến trang 83)
49,858,944 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner