Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 42 + 43 xuất bản ngày 22-10-2012: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-08-2012 Quyết định số 56/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục rà soát, kê khai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 108/2010/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh Nghệ An. (từ trang 04 đến trang 09)
25-09-2012 Quyết định số 69/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 10 đến trang 17)
27-09-2012 Quyết định số 70/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về thẩm tra công nghệ, chuyển giao công nghệ và giám định công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 18 đến trang 29)
03-10-2012 Quyết định số 71/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức doanh thu tối thiểu áp dụng để quản lý thuế đối với dịch vụ cho thuê nhà, mặt bằng và nhà xưởng để sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 30 đến trang 31)
08-10-2012 Quyết định số 73/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý sản xuất và kinh doanh giống gia súc trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 32 đến trang 38)
16-10-2012 Quyết định số 75/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thể lệ Giải Báo chí Nghệ An. (từ trang 39 đến trang 44)
19-10-2012 Quyết định số 76/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 45 đến trang 54)
08-10-2012 Chỉ thị số 24/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân làm thuỷ lợi nhân ngày 16/10/2012. (từ trang 55 đến trang 57)
29-08-2012 Quyết định số 3300/QĐ-UBND-CN của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực huyện Yên Thành giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020”. (từ trang 58 đến trang 61)
29-08-2012 Quyết định số 3301/QĐ-UBND-CN của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực thị xã Cửa Lò giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020”. (từ trang 62 đến trang 65)
29-08-2012 Quyết định số 3302/QĐ-UBND-CN của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực huyện Anh Sơn giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020”. (từ trang 66 đến trang 69)
29-08-2012 Quyết định số 3303/QĐ-UBND-CN của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực huyện Hưng Nguyên giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020”. (từ trang 70 đến trang 73)
29-08-2012 Quyết định số 3304/QĐ-UBND-CN của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực huyện Đô Lương giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020”. (từ trang 74 đến trang 77)
29-08-2012 Quyết định số 3306/QĐ-UBND-CN của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Vinh giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020”. (từ trang 78 đến trang 81)
29-08-2012 Quyết định số 3307/QĐ-UBND-CN của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực huyện Quế Phong giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020”. (từ trang 82 đến trang 85)
29-08-2012 Quyết định số 3308/QĐ-UBND-CN của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực huyện Quỳ Châu giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020”. (từ trang 86 đến trang 89)
29-08-2012 Quyết định số 3309/QĐ-UBND-CN của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực huyện Nam Đàn giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020”. (từ trang 90 đến trang 93)
04-10-2012 Quyết định số 3806/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. (từ trang 94 đến trang 98)
05-10-2012 Quyết định số 3839/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 99)
49,858,622 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner