Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 21 + 22 xuất bản ngày 07-05-2013: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-04-2013 Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tối thiểu tài nguyên, thiên nhiên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 08)
04-05-2013 Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi mức thu phí vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 09 đến trang 13)
22-04-2013 Chỉ thị số 14/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 14 đến trang 19)
01-04-2013 Quyết định số 1089/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức khoán chi phí tối đa của một cuộc bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước. (từ trang 20 đến trang 21)
02-04-2013 Quyết định số 1105/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An. (trang 22)
02-04-2013 Quyết định số 1131/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2020. (từ trang 23 đến trang 38)
17-04-2013 Quyết định số 1385/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung danh mục đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh thực hiện trong năm 2013-2014. (từ trang 39 đến trang 40)
26-04-2013 Quyết định số 1546/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý ngành Y tế tỉnh Nghệ An” giai đoạn 2013 - 2015. (từ trang 41 đến trang 48)
03-05-2013 Quyết định số 1609/QĐ-UBND.ĐC của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của các tuyến đường dây và trạm biến áp 110kV. (từ trang 49 đến trang 52)
04-05-2013 Quyết định số 1615/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề cương chi tiết Đề án "Quy hoạch tổng thể mạng lưới phân phối hàng hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020, có tính đến năm 2025”. (từ trang 53 đến trang 69)
04-05-2013 Quyết định số 1616/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề cương chi tiết Đề án "Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020, có tính đến năm 2025”. (từ trang 70 đến trang 87)
27-04-2013 Thông báo số 187/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4 năm 2013. (từ trang 88 đến trang 94)
25-04-2013 Quyết định số 1518/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức. (trang 95)
50,949,815 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner