Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 31 + 32 xuất bản ngày 05-08-2013: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-07-2013 Nghị quyết số 83/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bẩu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 04)
17-07-2013 Nghị quyết số 84/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu. (từ trang 05 đến trang 07)
17-07-2013 Nghị quyết số 85/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Bổ sung chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013. (từ trang 08 đến trang 09)
17-07-2013 Nghị quyết số 86/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 227/2008/NQ-HĐND ngày 23/7/2008 về một số chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An ở nước ngoài giai đoạn 2008-2015 có tính đến 2020 và Nghị quyết số 255/2008/NQ-HĐND ngày 20/12/2008 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 227/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An. (trang 10)
17-07-2013 Nghị quyết số 87/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án phân loại đô thị Sông Dinh, huyện Quỳ Hợp là đô thị loại V. (từ trang 11 đến trang 12)
17-07-2013 Nghị quyết số 88/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức chi mức hỗ trợ ngân sách cho địa phương sản xuất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ. (từ trang 13 đến trang 14)
17-07-2013 Nghị quyết số 89/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An. (từ trang 15 đến trang 16)
17-07-2013 Nghị quyết số 90/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đối tượng, mức thu phí thoát nước trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. (từ trang 17 đến trang 18)
17-07-2013 Nghị quyết số 91/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ kinh phí khuyến khích các xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2012 - 2020. (trang 19)
17-07-2013 Nghị quyết số 92/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 20 đến trang 23)
17-07-2013 Nghị quyết số 93/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu và tỷ lệ trích nộp phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 24 đến trang 25)
17-07-2013 Nghị quyết số 94/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. (từ trang 26 đến trang 32)
17-07-2013 Nghị quyết số 95/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2015. (từ trang 33 đến trang 54)
30-07-2013 Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe hai bánh gắn máy, tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 55 đến trang 60)
26-07-2013 Chỉ thị số 18/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác chỉ đạo thu hồi nợ thuế trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 61 đến trang 63)
29-07-2013 Chỉ thị số 19/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 64 đến trang 66)
17-07-2013 Quyết định số 3029/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2012 - 2015. (từ trang 67 đến trang 72)
19-07-2013 Quyết định số 3101/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 73 đến trang 77)
29-07-2013 Quyết định số 3278/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013-2020. (từ trang 78 đến trang 84)
30-07-2013 Quyết định số 3310/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2020. (từ trang 85 đến trang 95)
27-07-2013 Thông báo số 361/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7 năm 2013. (từ trang 96 đến trang 102)
49,901,661 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner