Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 25 + 26 xuất bản ngày 01-08-2014: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-07-2014 Nghị quyết số 119/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 03)
16-07-2014 Nghị quyết số 120/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 04)
16-07-2014 Nghị quyết số 121/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 05)
16-07-2014 Nghị quyết số 122/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. (từ trang 06 đến trang 13)
16-07-2014 Nghị quyết số 123/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020. (từ trang 14 đến trang 57)
16-07-2014 Nghị quyết số 124/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050. (trang 58)
16-07-2014 Nghị quyết số 125/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 59 đến trang 66)
16-07-2014 Nghị quyết số 126/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy và xe ô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 67 đến trang 70)
16-07-2014 Nghị quyết số 127/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu và chế độ quản lý phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 71 đến trang 76)
16-07-2014 Nghị quyết số 128/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu và tỷ lệ trích nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 77 đến trang 79)
16-07-2014 Nghị quyết số 129/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Nghệ An. (từ trang 80 đến trang 82)
16-07-2014 Nghị quyết số 130/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nội dung chi, mức chi có tính chất đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 83 đến trang 89)
16-07-2014 Nghị quyết số 131/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nội dung chi, mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 90 đến trang 94)
50,949,796 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner