Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 04-01-2017: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-12-2016 Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí cho bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 thuộc các vùng sâu, vùng xa, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn của tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 06)
06-12-2016 Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. (từ trang 07 đến trang 13)
07-12-2016 Quyết định số 71/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 14 đến trang 16)
08-12-2016 Quyết định số 72/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình tổ chức, quản lý, khai thác, kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 17 đến trang 35)
08-12-2016 Quyết định số 6234/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Xúc tiến thương mại tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 - 2020. (từ trang 36 đến trang 48)
16-12-2016 Quyết định số 6407/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 49 đến trang 63)
26-12-2016 Quyết định số 6642/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch Thủy lợi tiểu vùng kênh nhà Lê đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030. (từ trang 64 đến trang 74)
28-12-2016 Quyết định số 6734/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2017. (từ trang 75 đến trang 85)
12-12-2016 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Xuân 2017. (từ trang 86 đến trang 88)
16-12-2016 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tết trồng cây Xuân Đinh Dậu năm 2017. (từ trang 89 đến trang 90)
28-12-2016 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn, an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. (từ trang 91 đến trang 96)
01-12-2016 Thông báo số 722/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2016. (từ trang 97 đến trang 106)
50,935,794 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner