Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 03 + 04 xuất bản ngày 05-01-2017: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2016 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 03)
14-12-2016 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 04)
16-12-2016 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017, ổn định đến năm 2020. (từ trang 05 đến trang 30)
16-12-2016 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Nghệ An năm 2017,ổn định đến năm 2020. (từ trang 31 đến trang 47)
16-12-2016 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. (từ trang 48 đến trang 57)
16-12-2016 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020. (từ trang 58 đến trang 111)
16-12-2016 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2015. (từ trang 112 đến trang 116)
16-12-2016 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2017. (từ trang 117 đến trang 134)
16-12-2016 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thành lập Sở Du lịch tỉnh Nghệ An và đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An thành Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An. (trang 135)
49,859,192 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner