Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 19 + 20 xuất bản ngày 25-05-2017: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-04-2017 Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đầu mối chủ trì, cơ chế phân công phối hợp và điều kiện đảm bảo cho công tác rà soát, hệ thống văn bản QLPL trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 08)
19-04-2017 Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp cấp giấy phép kinh doanh Karaoke trên địa bàn thành phố Vinh. (từ trang 09 đến trang 11)
17-05-2017 Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh hủy bỏ Quyết định số 60/2012/QĐ.UBND ngày 22/8/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (trang 12)
14-03-2017 Quyết định số 973/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế làm việc của Ban Công tác người cao tuổi tỉnh Nghệ An. (từ trang 13 đến trang 21)
23-03-2017 Quyết định số 1166/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành các nội dung, tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới của tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2017-2020. (từ trang 22 đến trang 25)
03-04-2017 Quyết định số 1343/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm giống Chăn nuôi tỉnh Nghệ An. (từ trang 26 đến trang 28)
09-05-2017 Quyết định số 1856/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 29 đến trang 43)
17-05-2017 Quyết định số 2051/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 44 đến trang 49)
24-05-2017 Quyết định số 2171/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2020. (từ trang 50 đến trang 55)
11-04-2017 Chỉ thị số 5/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2017. (từ trang 56 đến trang 60)
05-05-2017 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý vận chuyển, giết mổ động vật đảm bảo an toàn thực phẩm. (từ trang 61 đến trang 64)
08-05-2017 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia và thi tuyển sinh Trung học phổ thông năm 2017. (từ trang 65 đến trang 68)
25-04-2017 Thông báo số 225/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4 năm 2017. (từ trang 69 đến trang 75)
25-05-2017 Thông báo số 290/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5 năm 2017. (từ trang 76 đến trang 83)
51,023,731 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner