Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 21 + 22 xuất bản ngày 01-04-2015: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2014 Quyết định số 94/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa các cấp ngân sách năm 2015 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 07)
14-02-2015 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung danh mục các tuyến đường cấm các loại xe quy định tại mục 1, Điều 4, Chương II, Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 về việc Ban hành Quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. (từ trang 08 đến trang 09)
03-03-2015 Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành QĐ quy giá thóc tính thuế SD đất NN năm 2015. (trang 10)
04-03-2015 Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu và chế độ quản lý phí chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 11 đến trang 16)
05-03-2015 Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi điểm c, khoản 2, điều 2, Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quy định đối tượng, mức thu, phương thức thu, tỷ lệ trích nộp phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 17 đến trang 18)
17-03-2015 Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2013. (từ trang 19 đến trang 31)
17-03-2015 Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai dự toán ngân sách năm 2015 tỉnh Nghệ An. (từ trang 32 đến trang 47)
23-03-2015 Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung quy hoạch bến xe phía Đông thành phố Vinh vào Quy hoạch hệ thống bến xe khách trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020. (trang 48)
23-03-2015 Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 87/2010/QĐ-UBND ngày 16/11/2010 của UBND tỉnh về Quy định quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 49 đến trang 51)
25-03-2015 Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 52 đến trang 67)
26-03-2015 Chỉ thị số 7/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường quản lý tàu cá khai thác thủy sản bằng nghề lưới Kéo trên vùng biển thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 68 đến trang 69)
26-03-2015 Chỉ thị số 8/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, An toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối trên địa bàn Tỉnh Nghệ An. (từ trang 70 đến trang 72)
06-02-2015 Quyết định số 551/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2015. (từ trang 73 đến trang 87)
31-03-2015 Thông báo số 169/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 3 năm 2015. (từ trang 88 đến trang 98)
50,949,285 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner