Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 05-01-2018: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2017 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 03)
20-12-2017 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2015 tỉnh Nghệ An. (từ trang 04 đến trang 05)
20-12-2017 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2016. (từ trang 06 đến trang 11)
20-12-2017 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018. (từ trang 12 đến trang 32)
20-12-2017 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2018. (từ trang 33 đến trang 64)
20-12-2017 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 65 đến trang 88)
20-12-2017 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 89 đến trang 106)
20-12-2017 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v giao biên chế công chức trong các cơ quan,tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2018. (từ trang 107 đến trang 110)
47,882,581 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner