Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 07 + 08 xuất bản ngày 15-03-2019: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-01-2019 Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (trang 04)
30-01-2019 Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh. (từ trang 05 đến trang 06)
01-02-2019 Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi điểm b, khoản 1, Điều 8 Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của UBND tỉnh. (từ trang 07 đến trang 08)
19-02-2019 Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh Nghệ An quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 09 đến trang 10)
19-02-2019 Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số nội dung của Quy định quản lý thuốc Bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. (trang 11)
05-03-2019 Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ khoản 3 Điều 5 của Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quy định cơ quan xác định, phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An và ủy quyền quyết định tăng hệ số điều chỉnh giá đất trong xác định giá khởi điểm. (trang 12)
05-03-2019 Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Khoản 2 Điều 4 Quyết định số 54/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc ủy quyền xây dựng, thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất, giá đất cụ thể để giao đất tái định cư và giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá QSD đất ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (trang 13)
10-01-2019 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2019. (từ trang 14 đến trang 17)
22-01-2019 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước và thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2019. (từ trang 18 đến trang 23)
24-01-2019 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. (từ trang 24 đến trang 28)
31-01-2019 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (Khai thác IUU) trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 29 đến trang 33)
22-02-2019 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống và ngăn chặn xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 34 đến trang 37)
10-01-2019 Quyết định số 96/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2019. (từ trang 38 đến trang 55)
26-02-2019 Quyết định số 571/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Nghệ An. (từ trang 56 đến trang 68)
26-02-2019 Quyết định số 572/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2016 tỉnh Nghệ An (sau khi được điều chỉnh). (từ trang 69 đến trang 73)
26-02-2019 Quyết định số 573/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương năm 2017; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 tỉnh Nghệ An. (từ trang 74 đến trang 84)
12-03-2019 Quyết định số 729/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030. (từ trang 85 đến trang 96)
50,949,426 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner