Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 01 xuất bản ngày 01-09-2006: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-08-2006 Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển mạng lưới thương mại miền Tây Nghệ An giai đoạn 2006-2010. (từ trang 03 đến trang 28)
17-08-2006 Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt "Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An" giai đoạn 2006-2010. (từ trang 29 đến trang 38)
17-08-2006 Quyết định số 76/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển Thanh niên tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2006-2010. (từ trang 39 đến trang 44)
17-08-2006 Quyết định số 77/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định đơn giá thu một phần viện phí tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập do UBND tỉnh Nghệ An quản lý. (từ trang 45 đến trang 97)
21-08-2006 Quyết định số 78/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng , nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thương mại Nghệ An. (từ trang 98 đến trang 104)
21-08-2006 Quyết định số 79/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số quy định đặc thù. (trang 105)
14-08-2006 Chỉ thị số 23/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá hoạt động trên biển. (từ trang 106 đến trang 107)
51,007,426 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner