Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 04 xuất bản ngày 01-11-2006: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-10-2006 Quyết định số 96/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành "Quy định hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An". (từ trang 03 đến trang 08)
02-10-2006 Quyết định số 97/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy quản lý nhà nước của Sở Giao thông Vận tải Nghệ An. (từ trang 09 đến trang 14)
02-10-2006 Quyết định số 98/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định bổ sung giá tính thuế tài nguyên. (trang 15)
09-10-2006 Quyết định số 99/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình phối hợp hành động phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 16 đến trang 31)
10-10-2006 Quyết định số 100/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Phát triển hạ tầng giao thông Nghệ An, giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 32 đến trang 52)
10-10-2006 Quyết định số 101/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Phát triển hạ tầng giao thông miền núi Nghệ An, giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 53 đến trang 61)
16-10-2006 Quyết định số 102/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 62 đến trang 88)
16-10-2006 Quyết định số 103/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình mục tiêu giải quyết việc làm tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 89 đến trang 109)
16-10-2006 Quyết định số 104/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình mục tiêu giảm nghèo tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 110 đến trang 133)
19-10-2006 Quyết định số 105/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành ban hành Quy định về xuất bản phẩm được Nhà nước hỗ trợ, trợ giá, đặt hàng, hỗ trợ mua bản quyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 134 đến trang 138)
24-10-2006 Quyết định số 106/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình phát triển du lịch Nghệ An, giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 139 đến trang 156)
13-10-2006 Quyết định số 3881/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung, sửa đổi một số điểm tại Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND ngày 17/02/2006 của tỉnh Nghệ An. (trang 157)
26-09-2006 Chỉ thị số 26/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 158 đến trang 161)
03-10-2006 Chỉ thị số 27/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân làm thuỷ lợi nhân ngày 16/10/2006. (từ trang 162 đến trang 163)
12-10-2006 Chỉ thị số 28/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình cải cách hệ thống thuế đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 164 đến trang 166)
24-10-2006 Chỉ thị số 29/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện công tác quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 167 đến trang 170)
27-10-2006 Thông báo số 336/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 10 năm 2006. (từ trang 171 đến trang 180)
50,935,076 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner