Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 05 xuất bản ngày 01-12-2006: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-11-2006 Quyết định số 107/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại các Công ty nhà nước do địa phương quản lý. (từ trang 03 đến trang 08)
06-11-2006 Quyết định số 108/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định trách nhiệm cập nhật, cung cấp thông tin lên Trang thông tin điện tử tỉnh Nghệ An. (từ trang 09 đến trang 14)
06-11-2006 Quyết định số 109/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển mạng Viễn thông tỉnh Nghệ An đến năm 2020. (từ trang 15 đến trang 64)
06-11-2006 Quyết định số 110/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Xây dựng thành phố Vinh thành trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông của vùng Bắc Trung Bộ. (từ trang 65 đến trang 92)
14-11-2006 Quyết định số 111/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Phát triển cây, con miền Tây Nghệ An". (từ trang 93 đến trang 117)
14-11-2006 Quyết định số 112/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án: "Phát triển vùng cam tập trung". (từ trang 118 đến trang 133)
14-11-2006 Quyết định số 113/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Phát triển vùng nguyên liệu lạc phục vụ chế biến và xuất khẩu". (từ trang 134 đến trang 148)
14-11-2006 Quyết định số 114/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án: "Phát triển vùng nguyên liệu sắn phục vụ chế biến và xuất khẩu". (từ trang 149 đến trang 159)
50,935,725 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner