Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 06 xuất bản ngày 01-12-2006: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-11-2006 Quyết định số 115/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Phát triển lâm nghiệp miền núi tỉnh Nghệ An". (từ trang 03 đến trang 70)
14-11-2006 Quyết định số 116/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề án "Phát triển mía đường, đưa sản lượng đường đạt 180.000 tấn vào năm 2010". (từ trang 71 đến trang 87)
15-11-2006 Quyết định số 117/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Tổ chức Ban Nông nghiệp và PTNT cấp xã". (từ trang 88 đến trang 98)
20-11-2006 Quyết định số 118/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án Huy động nguồn lực để tổ chức phẫu thuật - phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 99 đến trang 108)
23-11-2006 Quyết định số 119/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Nghệ An. (từ trang 109 đến trang 113)
28-11-2006 Quyết định số 120/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, sửa đổi một số điểm tại Quyết định số 77/2006/QĐ-UBND ngày 17/08/2006 của UBND tỉnh. (từ trang 114 đến trang 116)
29-11-2006 Quyết định số 121/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Đề án: "Phát triển vùng nguyên liệu cao su phục vụ chế biến và xuất khẩu". (từ trang 117 đến trang 127)
29-11-2006 Quyết định số 122/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án: "Phát triển vùng nguyên liệu cà phê phục vụ chế biến và xuất khẩu". (từ trang 128 đến trang 136)
29-11-2006 Quyết định số 123/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bản "Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan làm nhiệm vụ quản lý Nhà nước tại Cảng biển Nghệ An". (từ trang 137 đến trang 142)
23-11-2006 Quyết định số 4437/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên UBND huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2004-2009. (trang 143)
23-11-2006 Quyết định số 4438/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên UBND huyện Thanh Chương nhiệm kỳ 2004-2009. (trang 144)
24-11-2006 Thông báo số 376/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2006. (từ trang 145 đến trang 156)
50,934,784 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner