Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 04 xuất bản ngày 01-02-2007: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc Cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 08)
17-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định xếp loại thi đua hàng năm đối với các Sở, ban, ngành; các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thành, thị. (từ trang 09 đến trang 16)
17-01-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định danh hiệu thi đua "Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giỏi; Giám đốc doanh nghiệp giỏi; Chủ nhiệm hợp tác xã giỏi". (từ trang 17 đến trang 22)
19-01-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban quản lý Quỹ và sử dụng Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' tỉnh Nghệ An. (từ trang 23 đến trang 26)
24-01-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn cứu trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 27 đến trang 33)
26-01-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 34 đến trang 38)
29-01-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm Nghệ An. (từ trang 39 đến trang 58)
30-01-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 59 đến trang 88)
30-01-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường mang tên V.I Lênin tại thành phố Vinh. (trang 89)
31-01-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ hỗ trợ đối với Trưởng ban công tác mặt trận, Trưởng các đoàn thể và Chi hội trưởng người cao tuổi ở khối, xóm, bản. (trang 90)
31-01-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở xã phường, thị trấn và ở xóm, khối, bản. (từ trang 91 đến trang 92)
08-01-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 93 đến trang 95)
11-01-2007 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức tết trồng cây xuân Đinh Hợi và trồng rừng năm 2007. (từ trang 96 đến trang 97)
17-01-2007 Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số biện pháp cấp bách phòng, chống hạn bảo vệ sản xuất vụ Đông Xuân 2006 - 2007 và hè thu 2007. (từ trang 98 đến trang 99)
19-01-2007 Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Hợi năm 2007. (từ trang 100 đến trang 102)
24-01-2007 Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 103 đến trang 107)
26-01-2007 Thông báo số 28/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 01 năm 2007. (từ trang 108 đến trang 115)
49,910,040 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner