Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 07 xuất bản ngày 01-04-2007: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-03-2007 Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ khuyến công tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 07)
16-03-2007 Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bổ sung đơn giá xây dựng nhà và công trình xây dựng phục vụ công tác bồi thường GPMB trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 08 đến trang 09)
20-03-2007 Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2005. (từ trang 10 đến trang 21)
20-03-2007 Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất năm 2007. (trang 22)
23-03-2007 Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án khảo sát, đánh giá hiện trạng Bưu chính, Viễn thông và CNTT tỉnh Nghệ An đến hết năm 2005. (từ trang 23 đến trang 79)
16-03-2007 Quyết định số 899/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 80)
16-03-2007 Quyết định số 900/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 81)
16-03-2007 Quyết định số 901/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 82)
29-03-2007 Quyết định số 1068/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 83)
29-03-2007 Quyết định số 1069/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 84)
29-03-2007 Quyết định số 1070/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 85)
29-03-2007 Quyết định số 1071/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 86)
29-03-2007 Quyết định số 1072/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 87)
29-03-2007 Quyết định số 1073/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 88)
30-03-2007 Chỉ thị số 11/2007/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2007 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 89 đến trang 91)
21-03-2007 Thông báo số 79/TB-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 3 năm 2007. (từ trang 92 đến trang 103)
49,910,141 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner