Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 08 xuất bản ngày 02-05-2007: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-04-2007 Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động các Bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 09)
09-04-2007 Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành từ ngày 31/12/2006 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành. (từ trang 10 đến trang 81)
09-04-2007 Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nghệ An giai đoạn 2007 - 2010. (từ trang 82 đến trang 87)
11-04-2007 Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Nghệ An. (từ trang 88 đến trang 90)
11-04-2007 Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Nghệ AnVề việc thành lập Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Nghệ An. (từ trang 91 đến trang 93)
16-04-2007 Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý, bảo trì đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 94 đến trang 100)
16-04-2007 Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phân cấp cấp giấy phép mở Bến khách ngang sông và đăng ký phương tiện thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 101 đến trang 102)
24-04-2007 Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và sắc phục của lực lượng chuyên trách quản lý đê điều. (từ trang 103 đến trang 107)
27-04-2007 Quyết định số 43/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về ban hành công điện, báo cáo phương tiện hoạt động trên biển, báo cáo thiệt hại và sử dụng thông tin của Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Bắc Trung Bộ trong phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai. (từ trang 108 đến trang 113)
27-04-2007 Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh. (từ trang 114 đến trang 119)
27-04-2007 Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý thu, chi tiền mặt đối với các đơn vị sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 120 đến trang 124)
13-04-2007 Chỉ thị số 12/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện mùa khô năm 2007 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 125 đến trang 126)
16-04-2007 Chỉ thị số 13/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác giáo dục truyền thông hưởng ứng và thực hiện Tuần lễ Quốc gia về Nước sạch và VSMT (29/4/2007 - 06/5/2007). (từ trang 127 đến trang 130)
17-04-2007 Chỉ thị số 14/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2007. (từ trang 131 đến trang 132)
24-04-2007 Thông báo số 123/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2007. (từ trang 133 đến trang 139)
49,909,941 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner