Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 09 xuất bản ngày 25-05-2007: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-05-2007 Quyết định số 46/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế mẫu thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 13)
02-05-2007 Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Hương ước, quy ước mẫu của các làng, bản, thôn, khối, cụm dân cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 14 đến trang 23)
02-05-2007 Quyết định số 56/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Điều 9, Quyết định số 88/2005/QĐ-UBND ngày 06/10/2005 của UBND tỉnh quy định về xét thưởng công trình sáng tạo Khoa học và Công nghệ. (trang 24)
03-05-2007 Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 7, Điều 4, Quyết định số 56/2005/QĐ-UBND ngày 05n/5/2005 của UBND tỉnh ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng Nghệ An. (trang 25)
03-05-2007 Quyết định số 59/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy trình đăng ký kinh doanh, đăng ký mã số thuế, khắc dấu cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo cơ chế “một cửa” liên thông. (từ trang 26 đến trang 31)
04-05-2007 Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất vào mục đích sản xuất kinh doanh và sản xuất kinh doanh kết hợp nhà ở để bán hoặc cho thuê tại các vị trí có giá trị sinh lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 32 đến trang 37)
07-05-2007 Quyết định số 61/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm cho lao động thuộc diện thu hồi đất sản xuất nông nghiệp để phát triển đô thị và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010. (từ trang 38 đến trang 40)
08-05-2007 Quyết định số 62/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án: "Phát triển chăn nuôi đại gia súc giai đoạn 2006 g- 2015". (từ trang 41 đến trang 74)
11-05-2007 Quyết định số 63/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh. (từ trang 75 đến trang 76)
15-05-2007 Quyết định số 64/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của bản Quy định phân công quản lý các trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An (ban hành kèm theo Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 23/02/2007 của UBND tỉnh). (từ trang 77 đến trang 78)
17-05-2007 Quyết định số 65/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thuỷ sản Nghệ An. (từ trang 79 đến trang 84)
18-05-2007 Quyết định số 66/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 85 đến trang 88)
21-05-2007 Quyết định số 67/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về công tác Phòng không nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 89 đến trang 98)
21-05-2007 Quyết định số 68/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế sử dụng thông tin, thông báo, báo động Phòng không nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 99 đến trang 101)
08-05-2007 Chỉ thị số 16/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xét tốt nghiệp, thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2007 trong ngành giáo dục và đào tạo. (từ trang 102 đến trang 103)
49,910,410 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner