Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 13 xuất bản ngày 20-08-2007: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-07-2007 Nghị quyết số 179/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 04)
25-07-2007 Nghị quyết số 180/2007NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 05)
25-07-2007 Nghị quyết số 181/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 06 đến trang 11)
25-07-2007 Nghị quyết số 182/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 12 đến trang 15)
25-07-2007 Nghị quyết số 183/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đối tượng, mức thu, chế độ quản lý phí cảng cá, bến cá; lệ phí địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; phí hộ tịch; phí đấu giá; phí cầu treo, qua phà, qua đò, qua âu vòm Cóc trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 16 đến trang 26)
25-07-2007 Nghị quyết số 184/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua cơ chế ưu đãi tài chính cho thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò để thực hiện Quyết định số 239/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 27 đến trang 28)
25-07-2007 Nghị quyết số 185/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua chính sách hỗ trợ phát triển các khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 29 đến trang 30)
25-07-2007 Nghị quyết số 186/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định các tiêu chí, cách tính điểm các tiêu chí làm căn cứ xác định mức phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bằng nguồn ngân sách Trung ương cho các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 tỉnh Nghệ An. (từ trang 31 đến trang 32)
25-07-2007 Nghị quyết số 187/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. (từ trang 33 đến trang 36)
25-07-2007 Nghị quyết số 188/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phát triển nhà ở xã hội tại thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 37 đến trang 40)
25-07-2007 Nghị quyết số 189/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án giải quyết nhà ở tập thể cũ trên địa bàn thành phố Vinh. (từ trang 41 đến trang 45)
25-07-2007 Nghị quyết số 190/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án phân loại đô thị Con Cuông, tỉnh Nghệ An. (từ trang 46 đến trang 47)
25-07-2007 Nghị quyết số 191/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v thông qua đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghĩa Đàn để thành lập thị xã Thái Hoà; thành lập các phường thuộc thị xã Thái Hoà tỉnh Nghệ An. (từ trang 48 đến trang 50)
25-07-2007 Nghị quyết số 192/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua một số chính sách về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con liệt sỹ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng ở Nghệ An đến năm 2010. (từ trang 51 đến trang 52)
25-07-2007 Nghị quyết số 193/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua một số chính sách dạy nghề - tạo việc làm cho người tàn tật tỉnh Nghệ An đến năm 2010. (từ trang 53 đến trang 56)
25-07-2007 Nghị quyết số 194/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua một số chính sách cai nghiện, dạy nghề, tạo việc làm sau cai cho người nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010. (từ trang 57 đến trang 58)
25-07-2007 Nghị quyết số 195/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bố trí chức danh và chế độ phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân số, gia đình và trẻ em cấp xã, phường, thị trấn. (từ trang 59 đến trang 60)
25-07-2007 Nghị quyết số 196/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2008. (trang 61)
06-08-2007 Quyết định số 92/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án: "Phát triển vùng nguyên liệu dứa phục vụ chế biến và xuất khẩu". (từ trang 62 đến trang 74)
06-08-2007 Quyết định số 93/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án: "Phát triển vùng nguyên liệu chè phục vụ chế biến và xuất khẩu". (từ trang 75 đến trang 92)
10-08-2007 Quyết định số 2897/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên UBND thành phố Vinh nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 93)
16-08-2007 Quyết định số 3141/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 94)
16-08-2007 Quyết định số 3168/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. (trang 95)
49,910,357 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner