Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 14 xuất bản ngày 20-08-2007: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-07-2007 Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 06)
26-07-2007 Quyết định số 89/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nghệ An - Phần Lắp đặt. (từ trang 07 đến trang 13)
26-07-2007 Quyết định số 90/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nghệ An - Phần Xây dựng. (từ trang 14 đến trang 27)
03-08-2007 Quyết định số 91/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý Nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 28 đến trang 34)
08-08-2007 Quyết định số 94/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển du lịch miền Tây Nghệ An thời kỳ 2007- 2010. (từ trang 35 đến trang 53)
02-08-2007 Quyết định số 2677/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh nghệ An. (từ trang 54 đến trang 59)
07-08-2007 Quyết định số 2850/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố các lĩnh vực thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao 6 tháng cuối năm 2007 và năm 2008. (từ trang 60 đến trang 73)
07-08-2007 Quyết định số 2862/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt Đề án Xây dựng thành phố Vinh thành Trung tâm Văn hoá-Thông tin của vùng Bắc Trung Bộ (giai đoạn 2006-2020). (từ trang 74 đến trang 87)
06-08-2007 Chỉ thị số 19/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 88 đến trang 90)
14-08-2007 Chỉ thị số 20/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 91 đến trang 95)
49,910,203 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner