Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 15 xuất bản ngày 05-09-2007: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-08-2007 Quyết định số 95/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án: “Quy hoạch lại dân cư miền Tây Nghệ An”. (từ trang 03 đến trang 22)
22-08-2007 Quyết định số 96/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đối tượng, mức thu, chế độ quản lý lệ phí địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai. (từ trang 23 đến trang 26)
13-08-2007 Quyết định số 2946/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghĩa Đàn để thành lâp thị xã Thái Hoà; thành lập các phường thuộc thị xã Thái Hoà tỉnh Nghệ An. (từ trang 27 đến trang 68)
20-08-2007 Quyết định số 3204/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án: “Phát triển các Trung tâm Văn hoá - Thông tin và giữ gìn bản sắc văn hoá phi vật thể các dân tộc thiểu số miền Tây Nghệ An đến năm 2010”. (từ trang 69 đến trang 83)
20-08-2007 Quyết định số 3206/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 84)
22-08-2007 Chỉ thị số 21/2007/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2007 - 2008. (từ trang 85 đến trang 87)
07-08-2007 Thông báo số 238/TB-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 7 năm 2007. (từ trang 88 đến trang 95)
49,910,036 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner