Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 17 xuất bản ngày 01-10-2007: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-08-2007 Quyết định số 100/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đối tượng, mức thu và quản lý phí qua cầu treo, qua phà, qua đò và qua Âu Vòm Cóc trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 05)
06-09-2007 Quyết định số 101/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 06 đến trang 20)
06-09-2007 Quyết định số 102/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đối tượng, mức thu và chế độ quản lý phí cảng cá, bến cá thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 21 đến trang 23)
11-09-2007 Quyết định số 103/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý đóng mới, cải hoán tàu cá và phân cấp quản lý tàu cá cỡ nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 24 đến trang 34)
18-09-2007 Quyết định số 104/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý đầu tư, xây dựng và lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 35 đến trang 49)
21-09-2007 Quyết định số 106/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bố trí chức danh cán bộ và chi trả phụ cấp hàng tháng cho cán bộ làm công tác Dân số, gia đình và trẻ em ở cấp xã, phường, thị trấn. (từ trang 50 đến trang 51)
21-09-2007 Quyết định số 107/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chính sách cai nghiện, dạy nghề, tạo việc làm sau cai cho người nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010. (từ trang 52 đến trang 54)
31-08-2007 Quyết định số 3406/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp Xi măng của tỉnh Nghệ An đến năm 2015 và định hướng đến 2020. (từ trang 55 đến trang 71)
06-09-2007 Quyết định số 3439/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án: Tăng cường trang thiết bị, phương tiện phòng, chống ma tuý ở tuyến biên giới Nghệ An đến năm 2010. (từ trang 72 đến trang 82)
11-09-2007 Quyết định số 3503/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Y tế Nghệ An giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. (từ trang 83 đến trang 90)
12-09-2007 Quyết định số 3524/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án "Kiên cố hoá trường, lớp học, xây dựng nhà ở cho giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông miền Tây Nghệ An giai đoạn 2007-2015.". (từ trang 91 đến trang 98)
07-09-2007 Quyết định số 3456/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ. (trang 99)
49,910,345 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner